دوره های آموزشی

(آزمایشگاه یادگیری فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی شریف)

لیست کلاس های آموزشی جاوا، اوراکل دانشگاه صنعتی شریف در حال برگزاری

مدرسه جاوای ایران، دانشگاه صنعتی شریف

دوره آموزشی برنامه نویسی جاوا و مدیریت بانک اطلاعاتی اوراکل

-دوره جاوای مقدماتی Java SE و تولید برنامه های کاربردی

-دوره جاوا پیشرفته Java EE I (برنامه نویسی Web)

-دوره جاوا تکمیلی Java EE II (برنامه نویسی در مقیاس ملی)

-دوره Oracle Management and Programming (مدیریت و برنامه نویسی اوراکل)