دوره Java 4 Manager (مهندسی نرم و مدیریت در جاوا)

SOFTWARE-ARCHITECTURE

تدوین سرفصل از استاد امیرسام بهادر، با توجه به کپی برداری سرفصل های آموزشی توسط شرکت ها و موسسات غیر مرتبط با دانشگاه صنعتی شریف تنها از طریق سایت لایتک پیش ثبت نام کنید. در غیر اینصورت لایتک دانشگاه صنعتی شریف هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت.

این انجمن با همکاری مرکز آموزش دانشگاه صنعتی شریف اقدام به برگزاری دوره های تخصصی و فوق تخصصی در زمینه زبان برنامه نویسی جاوا، مدیریت بانک اطلاعاتی اوراکل، امنیت و مهندسی نرم افزار نموده است. این دوره تحت نظارت استاد امیرسام بهادر در مدت زمان ۳۰ ساعت برگزار می شود. این دوره برای مدیران ارشد سازمان ها مناسب می باشد و بصورت عمومی برگزار نمی گردد. سر فصل های این دوره عبارتند از:

 • تشخیص نوع متدولوژی تولید و توسعه نرم افزار در سازمان
 • آشنایی مقدماتی و بررسی سریع مفهوم RUP
 • آشنایی مقدماتی و بررسی سریع مفهوم Agile
 • آشنایی مقدماتی با تحلیل Data Oriented
 • روش مدیریت بهینه آموزشی تیم های نرم افزاری
 • روش مدیریت بهینه تیم های نرم افزاری
 • آشنایی مقدماتی با UML از جمله (Class Diagram, Sequence Diagram, Use Case Diagram)
 • آشنایی مقدماتی با ERD
 • آشنایی با لایه های معماری MVC
 • آشنایی با لایه های معماری MVP
 • OpenSource یا Standard
 • آشنایی مقدماتی با BPMS
 • آشنایی مقدماتی با دیدگاه های فریم ورک های مرسوم در جاوا
 • آشنایی مقدماتی با مفاهیم توزیع و  روش های متداول کاهش بار
 • آشنایی با معماری های بانک اطلاعاتی
 • تشخیص ابزارهای برنامه نویسی
 • آشنایی با سیستم های سرویس گرا

تمامی سرفصل های دوره ها در مرکز آموزش دانشگاه صنعتی شریف ثبت شده است، هرگونه کپی برداری از سرفصل ها و یا استفاده از نام اساتید این مرکز در مراکز آموزشی دیگر پیگرد قانونی خواهد داشت.