کتاب های آموزشی

Java-J2EE-Book

کتاب مفاهیم بنیادی کار با تکنولوژی های جاوا از انتشارات کانون نشر علوم، این کتاب برای آن دسته از برنامه نویسانی تالیف شده که علاقه به تولید و توسعه برنامه های کاربردی  تحت زبان برنامه نویسی جاوا دارند. این کتاب برای سطوح مقدماتی پیشنهاد می گردد. در این کتاب با تکنولوژی ها و فریم ورک های ذیل آشنا می شوید:

  • JDBC
  • Hibernate
  • JSP
  • Killer And Ajax

 

Oracle-Full-Ref-Bookکتاب مرجع دانشگاهی اوراکل از انتشارات مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر (دانشگاه جامع علمی کاربردی)، این کتاب بعنوان کتاب درسی “پایگاه داده” برای رشته های فناوری اطلاعات و مهندسی نرم افزار تدوین شده است. در این کتاب سعی شده است مفاهیم کار با بانک اطلاعاتی اوراکل به زبانی ساده ارائه گردد تا دانشجویان مهندسی رشته های فناوری اطلاعات و نرم افزار مورد استفاده قرار دهند. در این کتاب دانشجویان با زبان SQL و بانک اطلاعاتی اوراکل آشنا می شوند. برای تهیه این کتاب به سایت رسمی دانشگاه جامع علمی کاربردی مراجعه فرمائید. در این کتاب از ویرایش ۱۰g بانک اطلاعاتی اوراکل استفاده شده است و در آن به مفاهیم انتفال داده ها و مدیریت پایگاه داده ها پرداخته می شود.